تیزر جدید گلکسی زد فلیپ ۵ از بسته شدن بدون شکاف نمایشگر خبر می‌دهد